sâmbătă, 9 iunie 2018

„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 iunie 2018

„CULTURA ROMÂNEASCĂ 
SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018

GHEORGHE IORGA
(citind din FORUGH FARROKHZÃD)
GHEORGHE IORGA
(citind din SOHRÃB SEPEHRI, Mehrãb)
 ŞTEFAN DINCESCU

CÂNTARE DALBULUI PRIBEAG


IN MEMORIAM  
VALERIAN DOROGAN


Când ai plecat, Măria Ta, de-acasă

de jalea veştii Prutul s-a pătat,

s-au răspopit icoanele din casă,

în sânge noaptea cinul şi-a-ncleiat.Când ai plecat, Măria Ta, de-acasă,

noi, calemgiii, cum te-am întristat?

Tăcând ucazul crimelor de rasă

din Estul în coşmaruri desenat?Când ai plecat, Măria Ta, de-acasă,

poem cosor în răni ţi-a rotunjit?

Vag sufletul în ţurţuri de melasă

ce prost zugrav jelind ni l-a căznit?Când ai plecat, Măria Ta, de-acasă,

în draci da raiu-n lerfele pioase,

octombrie strigase luceferii la masă,

cald se cocea priveghiul veciilor spirtoase.Întoarce-te, Măria Ta, colind acasă!

Ieşi-vor fluturii podghiaz la drumul mare?

Când orele ne-au spălăcit ce-ţi pasă?

Clănţăi ne scoate veacul la mulsoare.Când am să trec foşnind, făeşilor, Cibinul,

voi trage aur Oltul în febra altui Nistru.

Agapia, Soroca, Hobiţa şi Hotinul

vor frăgezi irmoasele dintr-un sinistru.

ŞTEFAN DINCESCU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU,
prof. drd. FLORIN DANIEL DINCĂ.
 «INAMICUL MEU INTIM ESTE VIOARA»:

GEORGE ENESCU”
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU,
prof. drd. FLORIN DANIEL DINCĂ.
 «INAMICUL MEU INTIM ESTE VIOARA»:

GEORGE ENESCU”
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU,
prof. drd. FLORIN DANIEL DINCĂ.
 «INAMICUL MEU INTIM ESTE VIOARA»:

GEORGE ENESCU”
Prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU,
DESPRE SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL CUCUTENI 5000 REDIVIVUS ŞI VALERIAN DOROGAN, vice-rector al UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI, CHIŞINĂU
 ŞTEFAN DINCESCU

VA VENI MOARTEA ŞI VA AVEA OCHII TĂI


Va veni moartea şi va avea ochii tăi - 

această moarte ce ne-nsoţeşte
din zori şi până-n noapte, insomniacă,
surdă, ca o veche remuşcare
sau ca o patimă fără noimă. Ochii tăi

un strigăt mut, o  tăcere.
Aşa ţi-i vezi în fiece dimineaţă
când de tine însuţi te-ndoieşti
în oglindă. O, scumpă nădejde,
în ziua aceea şti-vom şi noi
că eşti viaţa şi eşti nimicnicia.


Pentru toţi viaţa are o privire.
Va veni moartea şi va avea ochii tăi.
Asta va fi ca şi cum te-ai lepăda de-o patimă
ca şi cum ai vedea într-o oglindă
ivindu-se un chip de mort
ca şi cum ai asculta buze ferecate.
Vom coborî muţi în abis.

 CESARE  PAVESE
ELEVI AI COLEGIULUI NAŢIONAL
PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE”, BACĂU
ELEVI AI COLEGIULUI NAŢIONAL
PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE”, BACĂU
ELEVI AI COLEGIULUI NAŢIONAL
PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE”, BACĂU
Prof. drd. FLORIN DANIEL DINCĂ, 
ELEVI AI COLEGIULUI NAŢIONAL

PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE”
BACĂU, ŞTEFAN DINCESCU

„NICOLAE DABIJA: 
«TE BLESTEM SĂ RĂMÂI CEA MAI FRUMOASĂ»”

SUNT GRĂDINARUL UNEI SINGURE FLORI... 

Sunt grădinarul unei singure flori, –
o plivesc, îi afânez solul la rădăcină,
o stropesc, în amurg şi în zori – 
de parcă aş îngriji o întreagă grădină.

Sunt grădinarul unei singure flori,
înmiresmată şi grea de lumine,
şi ştiu – sau mai degrabă visez, deseori – 
că ea înfloreşte doar pentru mine. 

Sunt grădinarul unei singure flori
şi simt – în evii mai săraci sau mai bogaţi –
în jurul ei, cum se învârt sute de sori 
lăsându-se de ea străluminaţi. 
NICOLAE DABIJA


DESPĂRŢIRI 

Pleacă. Aici se-ncheie şi-a noastră poveste,
Ia-ţi oglinzile, pieptenii, veşmintele.
Ia şi lumina din ferestre.
Ia şi cuvintele. 

Afară s-a făcut ziuă albă demult.
Plopii se uită pe geam, să ne vadă.
Pleacă. Şi lasă-mă singur, s-ascult 
cum odăile se umplu cu zăpadă. 

Nu uita foaia din calendar să o rupi. 
Pleacă. Şi lasă-mă-n ora care se sfarmă 
s-adorm ca vânătorul între lupi
ce nu mai are glonţ în armă. 
NICOLAE DABIJA


TOCMAI ACUM...

Până la o vreme iubeau numai alţii
le citeam scrisorile lor prin ziare
şi pufneam în râs 
de-atâta prostie şi-atâta candoare. 

Până la o vreme greşeau numai alţii
şi mă revoltam de toate erorile lor:
cum naiba, mă-ntrebam, vor unii să zboare 
fără să aibă aripi pentru zbor?! 

Până la o vreme mureau numai alţii,
numai altora li se-ntâmpla să şi moară...
În ziare, treceam nepăsător peste numele lor 
aşa cum trecură trăsurile care-i călcară... 

De-o vreme, însă, simt moartea dându-mi târcoale 
pe unde tac ierburi sau vuiesc plopii, înalţii – 
tocmai acum, tocmai acum când iubesc şi eu
şi zbor cel mai sus decât alţii.
NICOLAE DABIJA

BLESTEM 
Te blestem să rămâi cea mai frumoasă –
cum e gelos pe mine Dumnezeu
că ştiu când ieşi şi ştiu când intri-n casă –
şi numai eu să te iubesc... Doar eu! 

Gelos pe iarbă şi gelos pe vânt,
gelos pe raza ce se scutură din stea
şi leagă cerurile de pământ –
te blestem să rămâi numai a mea. 

Şi-n vremea care trece, care vine
pe tine cea cum alta nu-i sub soare
să mă iubeşti – te  blestem –  doar pe mine
şi de acest blestem să n-ai scăpare. 
NICOLAE DABIJA


IEŞIRE LA MARE

Ce să fac, Doamne, c-un cer care prinde singur să zboare
şi n-am, ca să-l populez, măcar câteva vrăbii?!
Ce să fac, Doamne, cu-atâtea corăbii
când nu mai am ieşire la mare?!

Se întâmplă de-acum lucruri stranii şi amare –
cum săritorii, din faşe-ncă, strigă toţi: „hopa!“ –
în această bucăţică de Asie, lăţită peste Europa,
unde amiralii nu au nevoie de mare.

Că n-or urca mai mult pe râu, decât cu visul –
cel care-a fost o dată să-i încapă –
înstrăinaţii peşti, îi simt plângând sub apă,
cu lacrimile lor sporind abisul. 
NICOLAE DABIJA


BISERICI FULGERATE... 

Biserici fulgerate pe coame de deal
peste care ninsoarea de câteva secole
tot cade şi cade,
ca să acopere plecarea lui Dumnezeu
către alte balade.

Ce trist e omul care nu are
o ogradă a lui
peste care un măr cu fructe grele
ramii şi-i frânge,
dar cel mai trist e omul
cu multe patrii,
care nu are un loc 
în care să poată plânge. 
NICOLAE DABIJA


 AMINTIRE DESPRE CETATEA CHILIA

Veacul acela îl năpădiră ciulinii şi scaieţii.
Şi eu eram o piatră din zidul cetăţii.
Eram martor la venirea slavilor,
la plecarea hunilor
şi la înfloritul alunilor.

Dumnezeu, cum călca pe nori ca pe punţi,
călătorind dinspre şes către munţi,
nu se-arăta la lumea cea săracă,
ci pietrelor care ştiau să tacă.

Luceferii s-au îngropat adânc în pământ,
şi nici stejarii de-atunci, nu mai sunt;
doar zările când vor să intre în Cetate
găsesc întruna porţile-ncuiate.
NICOLAE DABIJA
ŞTEFAN DINCESCU,
ELEVI AI COLEGIULUI TEHNIC DE COMUNICAŢII

„NICOLAE VASILESCU-KARPEN”, BACĂU

ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ŞTEFAN DINCESCU,
ELEVI AI COLEGIULUI TEHNIC DE COMUNICAŢII

„NICOLAE VASILESCU-KARPEN”, BACĂU
ŞTEFAN DINCESCU, ELEVI AI COLEGIULUI 
TEHNIC DE COMUNICAŢII 
„NICOLAE VASILESCU-KARPEN”
BACĂU, prof. CAMELIA ELENA CIORCILĂ, 
prof. MIHAELA MORARU


„GRIGORE VIERU: «SUFLET SUNĂ, GÂND SE VEDE»”NOPŢILE MAMEI
Te chinuie nesomnul,

Durerea în oase.

Ai aprinde lumina

Şi-ai coase.

Dar dorm

Doamna şi domnul.

Un glas tămăduitor
Te cheamă
În sat
Lângă grijile humii.
İeşi la balcon cu teamă
Ca la marginea lumii.
Aduni până-n zori,
În pârg,
Spice de nehodină.
Lumini pe târg:
Mirişte străină.

GRIGORE VIERU


ACASĂToamnă târzie

la noi la Lipcani,

rece ca sfecla de zahăr.
Mă trezesc dimineaţa
cu toate lăicerele casei pe mine,
ostenit de greul lor colorat.
«Mă temeam să nu-ţi fie frig»,
zice mama.
Vin rudele să mă vadă,
vorbesc în şoaptă afară
ca la priveghi,
să nu-mi tulbure somnul
şi ţistuiesc pe cei mici
să fie cuminţi.
Mă aplec să le sărut mâna,
ele şi-o zmulg îndărăt.
«Nu trebuie…» –
ruşinându-se de pământul
de sub unghii şi din
crăpăturile degetelor.
O, neamule, tu,
adunat grămăjoară,
ai putea să încapi
într-o singură icoană!
GRIGORE VIERU

MI-I DORNu-mi ajung ochii să te plâng.

Nici cuvinte nu-mi ajung.

Drumul meu sub cer e scurt,

Drumul tău în pământ e lung.


Mă doare căsuţa,

Grădina ta verde,

Toate

Câte-au rămas fără tine

Mă dor.

Nu-mi mai e dor de nimic, mamă,
Numai de tine mi-i dor.

GRIGORE VIERU


DE UNDEDe unde ştii, mamă,

Cum arătai tânără,
Când nu ţi-ai întipărit
Pe nicio poză chipul;
Că nu te-ai uitat
În oglindă nicicând;
Când apa
Peste care te aplecai
Era plină mereu de cămăşi;
Când a zilei oglindă
Zăcea bucăţi la pământ
Sub furtuna de foc
A războiului;
Când pe ochii copiilor tăi
Scrumul secetei se aşterne,
Umbrele foamei;
Când geamul 
La care-aşteptai
Era, mamă, cernit 
De jalea ochilor tăi,
De singurătate.

GRIGORE VIERUMICĂ BALADĂ
Pe mine

mă iubeau toate femeile.

Mă simţeam puternic şi sigur.

Ca Meşterul Manole

am cutezat

să ridic o construcţie
care să dăinuie veşnic.
Am început lucrul
şi le-am chemat la mine
pe toate:
pe Maria, pe Ana,
pe Alexandra, pe İoana…
Care va ajunge întâi,
pe-aceea-n perete o voi zidi.
Dar din toate femeile
a venit una singură:
Mama.
– Tu nu m-ai strigat,
fiule?!

GRIGORE VIERUNU AM
Nu am, moarte, cu tine nimic,

Eu nici măcar nu te urăsc

Cum te blestemă unii, vreau să zic,

La fel cum lumina pârăsc.


Dar ce-ai face tu şi cum ai trăi

De-ai avea mamă şi-ar muri?!

Ce-ai face tu şi cum ar fi

De-ai avea copii şi-ar muri?!


Nu am, moarte, cu tine nimic,

Eu nici măcar nu te urăsc.

Vei fi mare tu, eu voi fi mic,

Dar numai din propria-mi viaţă trăiesc.


Nu frică, nu teamă–

Milă de tine mi-i,

Că n-ai avut niciodată mamă,

Că n-ai avut niciodată copii.

GRIGORE VIERUMORŢII SUNTMorţii sunt

Ca nişte copii.

Trebuie să-i strigi

Seara acasă.

Să-i scalzi
Înainte de somn.
Să le închizi ochii,
Să le săruţi fruntea.
Trebuie să veghezi
Să nu cadă
Din leagănul de lut.
Lăsaţi morţii
Să doarmă în pace
Lângă roza cea albă-a
Izvorului,
Sub cerul de frunze
Al pomului.
Morţii sunt
Ca nişte copii
Şi fiecare
Îşi are morţii lui.
GRIGORE VIERU
ŞTEFAN DINCESCU,
PĂRINŢI ŞI ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE

„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
MEMBRII CENACLULUI LITERAR 
„NICOLAE DABIJA” , BACĂU
MEMBRII CENACLULUI LITERAR 
„NICOLAE DABIJA” , BACĂU
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ŞTEFAN DINCESCU,
PĂRINŢI ŞI ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ELEVI AI ŞCOLII 
GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ELEVI AI ŞCOLII 
GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ŞTEFAN DINCESCU,
PĂRINŢI ŞI ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU,
ANDREIA TAMARA BOGHIU
PETRE ISACHI, ŞTEFAN DINCESCU
PETRE ISACHI, ŞTEFAN DINCESCU
PETRE ISACHI, ŞTEFAN DINCESCU, NICOLAE MIHAI
ŞTEFAN DINCESCU, GHEORGHE IORGA,

„«EXCELENŢELE» TRADUCĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ”
ŞTEFAN DINCESCU, GHEORGHE IORGA,
FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE 
  „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII 
GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII 
GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII 
GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII 
GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ŞTEFAN DINCESCU, FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ŞTEFAN DINCESCU,  
ANDREIA TAMARA BOGHIU, GHEORGHE IORGA
„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018
„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018
ŞTEFAN DINCESCU, prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU – DESPRE SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL CUCUTENI 5000 REDIVIVUS ŞI VALERIAN DOROGAN, vice-rector al UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI, CHIŞINĂU
ŞTEFAN DINCESCU, prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU – DESPRE SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL CUCUTENI 5000 REDIVIVUS ŞI VALERIAN DOROGAN, vice-rector al UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI, CHIŞINĂU,
FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE 
  „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ŞTEFAN DINCESCU, 
prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU
ANDREIA TAMARA BOGHIU, ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ŞTEFAN DINCESCU, 
prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU
Prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU,
FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE 
  „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018,
prof. drd. FLORIN DANIEL DINCĂ
„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018,
prof. drd. FLORIN DANIEL DINCĂ
ŞTEFAN DINCESCU, ANDREIA TAMARA BOGHIU
ŞTEFAN DINCESCU


RĂMÂNEŢI CU BINE!Şi acum, rămâneţi cu bine!

Vreau să-mi uraţi drum bun, fraţii mei.

Vă mulţumesc, adânc înclinându-mă.

Iată, am lăsat cheile în uşă.
Renunţ la orice drept asupra casei mele.
Dăruiţi-mi însă câteva vorbe bune.
Multă vreme am fost prieteni

şi eu am primit de la voi
mai mult decât am putut să vă dăruiesc.


Acum ziua sfârşeşte.

S-a consumat lampa care a luminat
colţul meu de umbră.

O chemare mi-a sosit
şi sunt gata pentru călătorie.

RABINDRANATH TÃGORE
ŞTEFAN DINCESCU, ELEVI AI ŞCOLII 
GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE  
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE 
  „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE  
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE 
  „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE  
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018
IULIANA, ŞTEFAN DINCESCU
IULIANA, ŞTEFAN DINCESCU
„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018
 GHEORGHE IORGA,

„«EXCELENŢELE» TRADUCĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ”
ŞTEFAN DINCESCU, GHEORGHE IORGA,

„«EXCELENŢELE» TRADUCĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ”
„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018
GHEORGHE IORGA,

„«EXCELENŢELE» TRADUCĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ”
GHEORGHE IORGA,

„«EXCELENŢELE» TRADUCĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ”
GHEORGHE IORGA,
ANDREIA TAMARA BOGHIU
 GHEORGHE IORGA,
ANDREIA TAMARA BOGHIU
ŞTEFAN DINCESCU, GHEORGHE IORGA, 
 ANDREIA TAMARA BOGHIU
ŞTEFAN DINCESCU, FLORENTINA DINCĂ,
 GHEORGHE IORGA,
ANDREIA TAMARA BOGHIU
„CULTURA ROMÂNEASCĂ SAU «TEMPLUL
CU UŞILE DESCHISE SPRE CER»”, 7 IUNIE 2018
GHEORGHE IORGA, ŞTEFAN DINCESCU, FOŞTI ELEVI 
AI ŞCOLII GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
GHEORGHE IORGA, FOŞTI ELEVI 
AI ŞCOLII GIMNAZIALE „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
Prof. drd. FLORIN DANIEL DINCĂ,  
GHEORGHE IORGA, ŞTEFAN DINCESCU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE  
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE  
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE 
  „OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE  
„OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
ANDREIA TAMARA BOGHIU,
ELEVI AI ŞCOLII GIMNAZIALE 
  „OCTAVIAN VOICU”, BACĂUURAŢI-MI NOROC, PRIETENI!”În acest ceas al despărţirii,

uraţi-mi noroc, prieteni!

Cerul se înroşeşte de auroră.

Calea se deschide splendidă.

Să nu mă întrebaţi ce iau cu mine.Plec la drum cu mâinile goale

şi inima plină de aşteptare.
Îmi voi pune coroana de nuntă.

Nu am îmbrăcat haina
întunecată a pelerinilor.
Fără teamă mi-e sufletul,
deşi sunt primejdii pe drum.

La capătul călătoriei mele
va apărea luceafărul de seară
şi accentele tânguitoare
ale cântecelor vecerniei
izbucni-vor deodată 
sub arcada regească.            
RABINDRANATH TÃGORE