duminică, 22 octombrie 2017

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, ŞTEFAN DINCESCU: POEZIE ŞI PRIETENIE

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, SOROCA, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, SOROCA, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, SOROCA, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, SOROCA, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, SOROCA, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, SOROCA, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, SOROCA, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, ŞTEFAN DINCESCU, 

VADUL LUI VODĂ, 2012


Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, CHIŞINĂU, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, CHIŞINĂU, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, CHIŞINĂU, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, CHIŞINĂU, 2012

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, BACĂU, 2011
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN, ŞTEFAN DINCESCU: POEZIE ŞI PRIETENIE
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN (Vice-rector al Universităţii Tehnice 
a Moldovei) - Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011

RĂMÂNEŢI CU BINE!Şi acum, rămâneţi cu bine! Vreau să-mi uraţi drum bun,
fraţii mei. Vă mulţumesc, adânc înclinându-mă.

Iată, am lăsat cheile în uşă.
Renunţ la orice drept asupra casei mele.
Dăruiţi-mi însă câteva vorbe bune.
Multă vreme am fost prieteni şi eu am primit de la voi
mai mult decât am putut să vă dăruiesc.

Acum ziua sfârşeşte. S-a consumat lampa care a luminat
colţul meu de umbră. O chemare mi-a sosit
şi sunt gata pentru călătorie.

RABINDRANATH TAGORE
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN (Vice-rector al Universităţii Tehnice 
a Moldovei) - Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU) - Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN (Vice-rector al Universităţii Tehnice 
a Moldovei) - Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN (Vice-rector al Universităţii Tehnice 
a Moldovei) - Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU), RADU CÂRNECI - Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU), RADU CÂRNECI - Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN (Vice-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei), Prof. univ. dr. hab. VALERIU DULGHERU

(Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova), Prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU, Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU,
PETRE ISACHI (BACĂU), ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU), RADU CÂRNECI
- Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN (Vice-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei), Prof. univ. dr. hab. VALERIU DULGHERU

(Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova), Prof. univ. dr. ing. VASILE GEORGE PUIU, Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU,
PETRE ISACHI (BACĂU), ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU), RADU CÂRNECI
- Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN 
(Vice-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei),

RADU CÂRNECI 
- Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN (Vice-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei), Prof. univ. dr. hab. VALERIU DULGHERU

(Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova), ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU), RADU CÂRNECI
- Universitatea VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU, MAI 2011

URAŢI-MI NOROC, PRIETENI!


În acest ceas al despărţirii, uraţi-mi noroc, prieteni!

Cerul se înroşeşte de auroră.

Calea se deschide splendidă.

Să nu mă întrebaţi ce iau cu mine.

Plec la drum cu mâinile goale

şi inima plină de aşteptare.

Îmi voi pune coroana de nuntă.

Nu am îmbrăcat haina întunecată a pelerinilor.

Fără teamă mi-e sufletul, deşi sunt primejdii pe drum.

La capătul călătoriei mele va apărea luceafărul de seară

şi accentele tânguitoare ale cântecelor vecerniei

izbucni-vor deodată sub arcada regească.            

RABINDRANATH TAGORE  

Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN 
(Vice-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei),

ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU)

CHIŞINĂU, 2012
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN 
(Vice-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei),
ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU) 
- UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA, 2013
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN (Vice-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei),
LORIN CANTEMIR (prof. univ. dr. ing., Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi), ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU) - UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA, 2013


PSALMUL II

Te ştiu gelos, teribil de gelos
pe tot ce am, şi-adun, şi strâng în braţe
aici, când nu Te-mbrăţişez pe Tine.

În irisul iubitei Te descopăr,
şi flacăra Ta sumbră mă orbeşte.
Te simt prin degete alunecându-mi
ca o şopârlă cu solzi mici de aur.
Şi Te surprind întruna punând piedici
în spiţele-alergării mele. Doamne,
dar oare nu spre Tine-alerg întruna?
Şi nu te cheltuiesc mereu pe Tine?
Şi nu de focul Tău îmi ard vederea?

Deposedează-mă, Gelosule, de lume!
Dorinţa Ta sălbatică de-a mă avea
în felu-acesta – şchiop, sărac şi orb –
să mă-nsoţească peste tot, asemeni
unei iubiri ce pârjoleşte totul…

PSALMUL IV

La fiecare pas greşesc, şi sufăr
verdictul fiecărei clipe. Doamne,
de ce-Ţi rezervi iertarea pentru ziua
mâniei? Vezi, ca tot atâtea lanţuri
îmi port născarea, limba, felul, sexul, –
verigi de plumb şi abur ale unei
alegeri care, vai! nu-mi aparţine.
Născându-mă, m-aş fi dorit ca pruncul
ieşind din baie, curăţat de toate.
De ce să nu mă zbengui în delirul
cel binemeritat al inocenţei?

Dar Tu mă vrei ocnaş mereu în zeghe
dungată de păcate moştenite,
sleit, şi vinovat fără de vină.

Neînduratule! Ce-mi garantează
că mila Ta nu-i doar un basm, iubirea
un simplu zvon ce-anunţă-Apocalipsa?...


PSALMUL XIX

 

Născut în cer, dar exilat de Tine
pe-acest pământ de spaime şi înfrângeri,
ce-ai vrea să fac? Să-nfăşur în suspine
căderea din grădina Ta cu îngeri?
Să-mi pun subtilul suflet să-şi deplângă
logodna cu materia nătângă?
Să urlu? Să blestem?

Nu, Doamne. Clipa
dă tuturora preţ sălbatic: gura
în sărutare poate fi aripa
unui heruv care-ntrecând măsura
îndoaie un alt cer ce se deschide
la mângâierea mâinii mele-avide.

Da, Doamne: jos, la marginea luminii,
eu aflu-n zorii zilei, beat de rouă,
văzutele: femeia, urşii, crinii,
granitul fără vârstă, luna nouă,
şi tot ce-i frumuseţe întrupată
crescând şi apunând cu mine-odată.

Dacă, trezit din timpul fără capăt,
voi fi chemat în rai, strigat pe nume,
îngăduie, Stăpâne, să-mi recapăt
acelaşi trup ce l-am avut în lume:
ca să domnească-n veci la vămi natale
lucrarea cea dintâi a mâinii Tale.
ŞTEFAN AUG. DOINAŞ
Prof. dr. hab. VALERIAN DOROGAN 
(Vice-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei),

ŞTEFAN DINCESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN ROMÂNIA (FILIALA BACĂU)

CHIŞINĂU, 2014

VA VENI MOARTEA ŞI VA AVEA OCHII TĂI   

Va veni moartea şi va avea ochii tăi - 
această moarte ce ne-nsoţeşte 
din zori şi până-n noapte, insomniacă,
surdă, ca o veche remuşcare 
sau ca o patimă fără noimă. Ochii tăi
un strigăt mut, o  tăcere.
Aşa ţi-i vezi în fiece dimineaţă
când de tine însuţi te-ndoieşti
în oglindă. O, scumpă nădejde,
în ziua aceea şti-vom şi noi
că eşti viaţa şi eşti nimicnicia.

Pentru toţi viaţa are o privire. 

Va veni moartea şi va avea ochii tăi.
Asta va fi ca şi cum te-ai lepăda de-o patimă
ca şi cum ai vedea într-o oglindă
ivindu-se un chip de mort
ca şi cum ai asculta buze ferecate.
Vom coborî muţi în abis.
 CESARE  PAVESE

CE MĂ DOARE CEL MAI TARECe mă doare cel mai tare

E că nu voi mai putea fi

În contact cu cărţile,

Să stau dimineaţa în faţa bibliotecii

Ca la ţărmul mării

Mângâiat de briza tainică adiind

De pe rafturi.


Dacă tot voi fi atât de aproape de ele,

Sper să nu mi se refuze, Doamne,

Plăcerea de a citi în stele

Măcar o dată pe săptămână

După orarul afişat pe un nor.


DUSUL


A plecat fără să mai verifice

Dacă a închis gazul

Şi dacă a strâns robinetele de apă.


Nu s-a mai întors de la poartă,

Că-l strâng pantofii cei noi

Şi să-i ia tot pe cei vechi,

Ori c-a uitat ceva.

Acum n-a uitat nimic.


A trecut pe lângă câine,

Fără să stea de vorbă cu el,

Iar acesta s-a mirat, apoi s-a liniştit:

«Înseamnă că nu se duce prea departe,

Vine îndată».MARIN SORESCU